5. výzva PRV

MAS Strážnicko, z.s. – 5. výzva PRV  – ukončena Termín vyhlášení výzvy: 11. 7. 2019 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 7. 2019 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 12. 8. 2019, 17:00 hodin Důležité dokumenty: 5. výzva PRV FICHE 3 Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka SCLLD 2014 – 2020 MAS Strážnicko Př.1 Soulad

Malý LEADER pro Strážnicko

„Malý LEADER“ pro Strážnicko je aktivitou Místní akční skupiny Strážnicko (MAS) a jeho cílem je podpořit rozvoj a zlepšení kvality života v naší venkovské oblasti. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat nové MALÉ, ale ZAJÍMAVÉ akce, které jsou prospěšné lidem na Strážnicku a přispívají např. k ochraně kulturního a přírodního dědictví, spolupráci místních komunit, šetrnému využití

Dotační tituly Jihomoravského kraje 2019

Vážení členové a příznivci MAS, na níže uvedených odkazech naleznete informace k aktuálním dotačním titulům Jihomoravského kraje pro rok 2019. Dotační oblasti pro obce: životní prostředí, rozvoj venkova, cestovní ruch, územní plánování, regionální rozvoj, prevence a požární ochrana, zdravá municipalita, sociální a rodinná politika, vinařství a vinohradnictví. Dotační oblasti pro NNO a právnické osoby: