MAP II ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice

 

Statut Řídícího výboru MAP II

Seminář „Zdravé stravování“ – MUDr. Kateřina Cajthamlová

Seminář “ Zdravé stravování“ – PharmDr. Margit Slimáková

Seminář „Dílčí problémy začleňování dětí a žáků s poruchami autistického spektra do kolektivu“

Seminář „Financování škol“

Seminář „Školní zahrady“