Informace o akci Setkání MAS Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje ve Strážnici 30.09.2021 – 01.10.2021Aneb LEADER VČERA, DNES A ZÍTRA

Ve dnech 30. září 2021 a 1. říjen 2021 proběhlo ve Strážnici Setkání Místních akčních skupin Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje. Díky podpoře Celostátní sítě pro venkov MZE .

MAS Strážnicko ve spolupráci s MAS Kyjovské Slovácko zorganizovali zajištění akce a odborný program byl v gesci KS MAS Olomouckého kraje.

Ve čtvrtek 30.09.2021 v první části se představili MASky svými zajímavými projekty, které pomáhají celostně rozvíjet venkov. Také proběhla diskuse k řešení nejpalčivějších otázek současného programového období, které MAS řeší v souvislosti s Programem rozvoje venkova a dalších OP v jednotlivých krajích. Zástupci MMR byla představena příprava nového programového období, informace k tvorbě strategií CLLD a rozsah animační role MAS v budoucím programovém období EU.

Následovala pěší exkurze zaměřená na realizaci projektů v rámci Programu rozvoje venkova v programovém období 2014 –  2020 na území města Strážnice v rozsahu projektů PRV:  

Modrotisk – díky tomuto projektu se účastníci seznámili se zanikajícím řemeslem, které chce projekt dostat do povědomí široké veřejnosti a skloubit tradici s možností využití 3D tiskárny. Vzácné staré dřevěné formy budou zachovány, ale veřejnosti bude nabídnuta jedinečná možnost si nanášení modrotisku vyzkoušet formami vyrobenými na 3D tiskárně. Tyto formy budou mít nejen tradiční, ale i nové vzory. Dílnu provázela slečna Gabriela Bartošková – nová generace nositele tradice Modrotisku ve Strážnici.

Vinařství Veverka – projekt Rozvoje technologie ve Vinařství Veverka byl velmi zajímavý.  Setkání nejen s technologií, ale i s prvky rodinného vinařství inspirující se i bio výrobou, zatím ještě v nedostatečných prostorech, byl poutavě a erudovaně představen osobně vinařem panem Lukášem Veverkou. Dále probíhalo seznámení s produkty Vinařství Veverka a degustace vína.

Strážnická pražírna kávy PORTA – projekt nákupu pražícího stroje kávy. Strážnicko se může  pochlubit i pražírnou kávy. Majitel a průkopník v této oblasti ve Strážnici pan Milan Bulvas představil technologii pražící stroje, který se nachází v zadní části provozovny kavárny, včetně zajímavých informacích o způsobu správného pražení a  následném zacházení s kávou. Účastníci měli také možnost tuto kávu ochutnat v kavárně, kterou zvelebil ze značně zchátralého malého stavení,  v tradičním stylu slováckého obydlí pro své hosty okouzlené vůní čerstvě upražené kávy.

Penzion U levandule – projekt pana Radomíra Sochora ze Strážnice, jenž je současně majitelem zahradnictví a i z tohoto důvodu má k levandulím blízko. Účastníci byli velmi mile překvapeni z do detailu přichystaného penzionu, kde nosnou myšlenkou je interiér sladěný s vkusnými dekoracemi levandule. Penzion rozšiřuje nabídku ubytování na Strážnicku v tiché uličce Strážnice s možností vyžití ještě ne úplně realizované úpravy dvoru a zahrady. Již nyní přemýšleli přítomní o možnosti se tu ubytovat a oddechnout si v krásném prostředí.

Večer následovala prezentace regionálních produktů a neformální setkání přihlášených účastníků v areálu Víno – Vín Strážnice.

V pátek 01.10.2021 jsme získali od zástupců SZIF MZE aktuální informace o programu PRV pro roky 2021 a 2022, informace k článku 20 (opatření 19.2.1), diskuse nad aktuálními tématy v oblasti administrace PRV v rámci SCLLD MAS.

Akce proběhla zdárně a stovka zúčastněných členů a pracovníků MASek odjížděla s dobrým pocitem,  inspirací, nově navázanými kontakty a utříbenými poznatky, jak dál dělat LEADER ve své MASce.

Věříme, že toto první setkání založí tradici setkávání moravských MAS i v dalších letech.

Za tým Bc. Otakar Březina, Mgr. Vít Hrdoušek a Marie Pavlicová