Zápisy jednání Rady MAS a..

Zápisy z jednání Rady a Generálního shrom..

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za ro..

  Generální shromáždění MAS..

    ..

  Zápisy z jednání MAS Strá..

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššíh..

  Generální shromáždění MAS..

  GS MAS a Rada MAS Strážnick..

  Standardizace MAS Strážni..

Standardizace MAS Ministerstvo zeměděls..

  Strategie CLLD MAS Strážn..

  Strategie komunitně vedeného mís..

  Výroční zpráva 2014

Na jednání Generálního shromáždění MAS Strážni..

  Generální shromáždění MAS..

Dne 28.11.2005 byla založena Místní akční skup..

  Zápisy z jednání Rady MAS..

Rada MAS Strážnicko na svých jednáním projedná..

 
Leader
 
  MAS kontakty

     MAS Strážnicko Název MAS               ..  

  Projektové Fiche MAS Strážnicko 2007-13

 Projektové Fiche MAS Strážnicko 2007-13 Platné pro I.  a II. kolo vyhlášení výzev k podávání žádostí o dotaci z PRV:..  

  Strategický plán MAS Strážnicko 2007-13

Strategický plán MAS Strážnicko „STRÁŽNICKO - je i váš kraj“ Zpracoval ke dni 8.11.2007 Mgr. Vít Hrdoušek Projekt zpracován s podporou JMK v roce 2007 Strážnicko MAS,..  

  MAS STRÁŽNICKO - Místní akční skupina Strážnicko

     MAS Strážnicko, z.s.  tvoří partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem - obec,..  

 
 
 
  Zápis od 101 do 104 z celkem : 104  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz