Výroční zpráva 2016 MAS S..

Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko,..

  Zápisy jednání Rady MAS a..

Zápisy z jednání Rady a Generálního shrom..

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za ro..

  Generální shromáždění MAS..

    ..

  Zápisy z jednání MAS Strá..

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššíh..

  Generální shromáždění MAS..

  GS MAS a Rada MAS Strážnick..

  Standardizace MAS Strážni..

Standardizace MAS Ministerstvo zeměděls..

  Strategie CLLD MAS Strážn..

  Strategie komunitně vedeného mís..

  Výroční zpráva 2014

Na jednání Generálního shromáždění MAS Strážni..

  Generální shromáždění MAS..

Dne 28.11.2005 byla založena Místní akční skup..

 
Leader
 
  Nabídka práce - Hodonín

Láká vás práce v oblasti cestovního ruchu? Turistická asociace Slovácko nabízí zajímavou pracovní pozici!..  

  Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko

Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko, z.s. schválená Radou MAS Strážnicko - zde  

  1. výzva PRV - 17.7.- 30.8.2017

1. výzva MAS Strážnicko Termíny: Termín vyhlášení výzvy: 17.7.2017 Termín příjmu žádostí:..  

  Ovečky pro Bílé Karpaty 2017

Ovečky pro Bílé Karpaty v rámci projektu 'Areas of inspiration' ve spolupráci s "Machaon International" Poprad,..  

  Školení pro žadatele o dotaci

Úvodní školení pro žadatele o dotaci V rámci příprav na vyhlašování výzev MAS Strážnicko pro realizaci strategie CLLD "Strážnicko - je i Váš kraj" je pro zájemce o dotace v operačních progamech IROP,..  

  Řídící a administrativní schopnosti MAS Strážnicko

Řídící a administrativní schopnosti MAS Strážnicko  reg.č.projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001799 Cílem projektu je administrativní zajištění úspěšné realizace SCLLD v území MAS Strážnicko...  

  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2023

  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strážnicko  konečná verze schválené Strategie CLLD zde duben 2017 Harmonogram výzev schválený Radou MAS zde  ..  

  Zápisy jednání Rady MAS a Generálního shromáždění 2017

Zápisy z jednání Rady a Generálního shromáždění MAS Strážnicko v roce 2017 Rada MAS dne 4.5.2017 ;..  

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za rok 2015 - zde Návrh výroční zprávy byl vypracován kanceláří MAs a předložen Kontrolnímu výboru a Radě MAS a na jednání generálního shromáždění schválen...  

  Generální shromáždění MAS - pozvánka, zápis

                         ..  

 
 
 
  Zápis od 1 do 10 z celkem : 107  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz