Zápisy jednání Rady MAS a..

Zápisy z jednání Rady a Generálního shrom..

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za ro..

  Generální shromáždění MAS..

    ..

  Zápisy z jednání MAS Strá..

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššíh..

  Generální shromáždění MAS..

  GS MAS a Rada MAS Strážnick..

  Standardizace MAS Strážni..

Standardizace MAS Ministerstvo zeměděls..

  Strategie CLLD MAS Strážn..

  Strategie komunitně vedeného mís..

  Výroční zpráva 2014

Na jednání Generálního shromáždění MAS Strážni..

  Generální shromáždění MAS..

Dne 28.11.2005 byla založena Místní akční skup..

  Zápisy z jednání Rady MAS..

Rada MAS Strážnicko na svých jednáním projedná..

 
Leader
 
  Zápisy jednání Rady MAS a Generálního shromáždění 2017

Zápisy z jednání Rady a Generálního shromáždění MAS Strážnicko v roce 2017 Rada MAS dne 8.2.2017 - zde  ..  

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za rok 2015 - zde Návrh výroční zprávy byl vypracován kanceláří MAs a předložen Kontrolnímu výboru a Radě MAS a na jednání genetálního shromáždění schválen...  

  Generální shromáždění MAS - pozvánka, zápis

                         ..  

  Zápisy z jednání MAS Strážnicko - GS MAS,Rady MAS, KV 2016

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššího orgánu MAS Generálního shromáždění MAS Strážnicko s volbou do statutárních orgánů Rady MAS a do Kontrolního výboru MAS - zápis z jednání GS MAS dne 14.1.2016  ..  

  Generální shromáždění MAS a pracovní seminář k SCLLD

  GS MAS a Rada MAS Strážnicko na svých zasedáních schválili Strategii komunitně vedeného rozvoje území MAS Strážnicko (SCLLD MAS Strážnicko) na období 2014 - 2020. ..  

  Standardizace MAS Strážnicko

Standardizace MAS Ministerstvo zemědělství, jako rezost mající nejvíce zkušenností s implementací ..  

  Strategie CLLD MAS Strážnicko na období 2014 - 2020

  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strážnicko (SCLLD) na období 2014 - 2020 Komunitně vedený místní rozvoj  se zaměřuje na konkrétní regionální oblasti:..  

  Výroční zpráva 2014

Na jednání Generálního shromáždění MAS Strážnicko z.s. 11. srpna 2015 v Hroznové Lhotě bylo schváleno hospodaření MAS a výroční zpráva za rok 2014 ...  

  Generální shromáždění MAS Strážnicko 2015

Dne 28.11.2005 byla založena Místní akční skupina Strážnicko na svém jednání v Sudoměřicích. K 10...  

  Zápisy z jednání Rady MAS Strážnicko 2015

Rada MAS Strážnicko na svých jednáním projednávala hospodaření spolku, změny a doplnění do stanov ,..  

 
 
 
  Zápis od 1 do 10 z celkem : 36  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz