Dne 28.11.2005 byla založena Místní akční skupina Strážnicko na svém jednání v Sudoměřicích. K 10. výročí založení je svoláno mimořádné jednání členské základny MAS na hotel Strážnice - pozvánka zde.

Drobné připomínky do Stanov MAS Strážnicko, z.s. byly zapracovány na mimořádném jednání Generálního shromáždění MAS Strážnicko, z.s. konaném 27.11.2015 ve Strážnici k 10. výročí trvání MAS Strážnicko - Sudoměřice 28.11.2005.

Zápis z jednání GS MAS Strážnicko konaném dne 27.11.2015 zde, přílohou jsou upravené Stanovy MAS Strážnicko, z.s.

-------

Dne 11. srpna 2015 se koná řádné zasedání Generálního shromáždění MAS Strážnicko, z.s. v 16.00 hod. v obřadní síni OÚ Hroznová Lhota.

Program:                                       

  1. Zahájení GS, schválení programu
  2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Činnost MAS, výroční zpráva a hospodaření v roce 2014
  4. Projednání a schválení stanov MAS Strážnicko, z.s. a volba statutárních orgánů
  5. Schválení Standardizace MAS
  6. Projednání  a schválení Strategie MAS Strážnicko
  7. Různé
  8. Závěr

 Těšíme se na společnou práci

 Za Radu MAS Strážnicko

Ing. Petr Hanák - předseda spolku

Na setkání členů MAS Strážnicko na generálním shromáždění v Hroznové Lhotě bylo projednáno hospodaření MAS za rok 2014, změny vyplývající ze schváleného programu a byla zároveň nastíněna příprava na nové období 2014+.

Zápis z jednání Generálního shromáždění MAS Strážnicko 11.8.2015 zde

Na základě připomínek byly upraveny dle připomínek SZIF v soudadu s Pravidly Stanovy MAS Strážnicko z.s.

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz