9. výzva IROP – Komunitní centra a rozvoj sociálních služeb II

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 9. výzvu IROP

Komunitní centra a rozvoj sociálních služeb II

Termín vyhlášení výzvy: 20. 11. 2020 12:00, hodin

Termín zahájení příjmu žádostí: 20. 11. 2020, 12:00 hodin

Termín ukončení příjmu žádostí: prodloužen do 15. 3. 2021, 20:00 hodin

Text výzvy:

MAS Strážnicko – výzva č. 9. IROP – Komunitní centra a rozvoj sociálních služeb II – modifikovaná – ukončena

Interní postupy IROP – MAS Strážnicko

Příloha č. 1:  Kritéria FN a P Výzva č. 9 IROP

Příloha č. 2: Kritéria Věcné hodnocení Výzva č. 9 IROP 

Kontrolní list FNaP

Kontrolní list VH

Dokumenty pro žadatele:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP

Specifická pravidla pro výzvu č. 62 IROP

Přílohy – vzory

Seznam přijatých žádostí:

1.Komunitní centrum Strážnice, žadatel Město Strážnice, datum přijetí 15.3.2021

Dokument

Dokument

Dokument

Dokument

Dokument