Výzva č. 1 IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje výzvu č. 1 IROP – VZDĚLÁVÁNÍ na předkládání projektových záměrů:

Termín vyhlášení: 18.03.2024 ve 12:00

Termín příjmu projektových záměrů na MAS: 18.03.2024 od 12:00

Termín ukončení příjmu projektových záměrů na MAS: 03.05.2025 ve 12:00

1. výzva IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – text výzvy

Přílohy výzvy:

Formulář projektového záměru

Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Kritéria věcného hodnocení

Rozpočet projektového záměru

Vyjádření MAS k projektovému záměru

Interní postupy MAS -verze 0.1, platnost od 7.12.2023

Etický kodex

Kontrolní list administrativní fáze

Kontrolní list věcné fáze

Kontrolní list shodnosti projektového záměru s projektem

Žádost o přezkum, Stížnost

Seminář k výzvě se uskuteční ve středu 20.03.2024 ve 13:00 v kanceláři MAS.

Seznam přijatých projektových záměrů na MAS

Administrativní fáze posouzení souladu projektových záměrů se SCLLD – všechny přijaté projektové záměry prošly úspěšně administrativní kontrolou.

Věcná fáze posouzení souladu projektového záměru se SCLLD – věcné hodnocení a výsledek jednání Výběrové komise naleznete zde.

Tabulka souhrnného bodového hodnocení projektových záměrů

Výběrová fáze posouzení souladu projektového záměru se SCLLD – zápis z jednání rozhodovacího orgánu – Rady MAS – naleznete zde.

Seznam vybraných a nevybraných projektových záměrů