Turistická asociace Slovácko – PASPORTIZACE turistických cílů

Turistická asociace Slovácko, z.s. zahájila rozsáhlé mapování a aktualizaci údajů o subjektech, podnikajících v cestovním ruchu – tzv. PASPORTIZACI turistických cílů, ubytovacích a stravovacích služeb. Probíhající pasportizace území detailně zmapuje území Slovácka a poskytne ucelený přehled o nabídce služeb a aktivit cestovního ruchu v tomto území. Výsledná databáze bude sloužit jako podklad pro zlepšení

Obnova krajiny na Strážnicku

Vážení občané Strážnicka, rádi bychom vám nabídli možnost spolupráce na obnově krajiny Strážnicka, zvláště na zadržování vody, které v ní rapidně ubývá a na výsadbě zeleně, jíž je místy žalostně málo. MAS (Místní akční skupina) Strážnicko bude v roce 2018 a 2019 vypisovat výzvy na podávání projektů na obnovu krajiny, zadržování vody a výsadby zeleně na