8. výzva PRV – ukončena

8. výzva PRV 19. 4. – 30. 5. 2021 FICHE_2_Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku Fiche 3 – Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka Fiche 5 – Veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko Pravidla pro žadatele – PRV Práce s průřezovými přílohami Informace pro žadatele o přístup na Portál farmáře Postup pro

10. výzva IROP – Cyklodoprava IV

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 10. výzvu IROP – Cyklodoprava IV. Termín vyhlášení výzvy: 1. 4. 2021, 12:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí: 1.4.2021, 12:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí: 14. 5. 2021, 12:00 hodin Text výzvy č. 10  MAS Strážnicko Interní postupy IROP  Příloha č. 1 Kritéria FN a P  – výzva č. 10

Slovácko hledá tradiční i netradiční regionální výrobce

Tradiční i netradiční regionální výrobce hledají sdružení Region Slovácko a Turistická asociace Slovácko. Je vypsána společná výzva pro příjem žádostí těch, kteří jsou pyšní na to, co vyrábějí a chtějí dát světu na vědomí, že to vyrábějí na Slovácku. Jak? Tím, že získají certifikovanou značku. Výzva je platná pro dvě existující značky „Tradiční výrobek SLOVÁCKA“

Dotační katalog Jihomoravského kraje 2021

Jihomoravský kraj se začátkem roku vydává nový katalog s nabídkou dotačních titulů pro obce, podnikatele, nevládní neziskové organizace a další subjekty. Najdete zde programy pro jednotlivé oblasti, které lze dotací podpořit, a také způsob, jak o podporu požádat. Dotační katalog JMK 2021

8. výzva IROP – Cyklodoprava III.

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 8. výzvu IROP – CYKLODOPRAVA III  Termín vyhlášení výzvy: 23. 9. 2020 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 23. 9. 2020 12:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2020 18:00 hodin  Text výzvy: Výzva IROP č. 8 – Cyklodoprava III Přílohy výzvy: Příloha č. 1: Kritéria FN

7. výzva PRV – ukončena

7. výzva PRV 10. 8. – 21. 9. 2020 Fiche 5 – Veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko Pravidla pro žadatele – PRV Práce s průřezovými přílohami Informace pro žadatele o přístup na Portál farmáře Postup pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál farmáře Příloha č. 1 – Soulad se strategií