Partnerství ČR a SR MAS.

Konečně zase společně – upevňování partnerství MAS, společné vzdělávání a přenos příkladů dobré praxe v oblasti animačních činností MAS.

Partneři:

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje, pobočný spolek

Národná sieť Miestnych Akčních Skupin Slovenskej Republiky

Harmonogram: 4/2022 – 1/2023

Popis projektu:

Upevňování partnerství mezi MAS obou krajin, společné vzdělávání a přenos příkladů dobré praxe zaměřených na zapojování místních obyvatel do veřejného dění formou komunitních animačních aktivit, na podporu místní demokracie a hledání nových nástrojů, metod a forem zapojování komunity. V rámci projektu se MAS společně setkali na území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, představili si svoje animační činnosti pro rozvoj území, navštívili zajímavé komunitní projekty na území České i Slovenské republiky. Na workshopech spolu vytvořili katalog animačních aktivit MAS ČR a SR, sestavili společné know-how použitelné pro celá svá území. Proběhlo třídenní odborné vzdělávání s experty na problematiku zapojování veřejnosti. Vznikl krátký propagační animovaný film na téma Komunitně vedeného místního rozvoje.

Propagační video projektu