8. výzva PRV – ukončena

8. výzva PRV 19. 4. – 30. 5. 2021 FICHE_2_Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku Fiche 3 – Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka Fiche 5 – Veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko Pravidla pro žadatele – PRV Práce s průřezovými přílohami Informace pro žadatele o přístup na Portál farmáře Postup pro

10. výzva IROP – Cyklodoprava IV – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 10. výzvu IROP – Cyklodoprava IV. Termín vyhlášení výzvy: 1. 4. 2021, 12:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí: 1.4.2021, 12:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí: 14. 5. 2021, 12:00 hodin Text výzvy č. 10  MAS Strážnicko Interní postupy IROP  Příloha č. 1 Kritéria FN a P  – výzva č. 10