Vyrobené s klidem, přímo k lidem – projekt spolupráce PRV

Víno, čaje, med, uzené maso, ale i textilní výrobky. Co vše může mít punc „regionální značky“? Ke stávajícím regionálním značkám Moravského krasu a Znojemska se v Jihomoravském kraji nedávno přidaly dvě nové – pro Brněnsko a Slovácko. Vznikly v rámci projektu „Vyrobené s klidem, přímo k lidem“, na kterém se podílely tři místní akční skupiny

Informace o akci Setkání MAS Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje ve Strážnici 30.09.2021 – 01.10.2021

Aneb LEADER VČERA, DNES A ZÍTRA Ve dnech 30. září 2021 a 1. říjen 2021 proběhlo ve Strážnici Setkání Místních akčních skupin Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje. Díky podpoře Celostátní sítě pro venkov MZE . MAS Strážnicko ve spolupráci s MAS Kyjovské Slovácko zorganizovali zajištění akce a odborný program byl v gesci KS MAS Olomouckého kraje.

8. výzva PRV – ukončena

8. výzva PRV 19. 4. – 30. 5. 2021 FICHE_2_Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku Fiche 3 – Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka Fiche 5 – Veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko Pravidla pro žadatele – PRV Práce s průřezovými přílohami Informace pro žadatele o přístup na Portál farmáře Postup pro

10. výzva IROP – Cyklodoprava IV – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 10. výzvu IROP – Cyklodoprava IV. Termín vyhlášení výzvy: 1. 4. 2021, 12:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí: 1.4.2021, 12:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí: 14. 5. 2021, 12:00 hodin Text výzvy č. 10  MAS Strážnicko Interní postupy IROP  Příloha č. 1 Kritéria FN a P  – výzva č. 10

Slovácko hledá tradiční i netradiční regionální výrobce

Tradiční i netradiční regionální výrobce hledají sdružení Region Slovácko a Turistická asociace Slovácko. Je vypsána společná výzva pro příjem žádostí těch, kteří jsou pyšní na to, co vyrábějí a chtějí dát světu na vědomí, že to vyrábějí na Slovácku. Jak? Tím, že získají certifikovanou značku. Výzva je platná pro dvě existující značky „Tradiční výrobek SLOVÁCKA“