Seminář spojený s cykloexkursí po projektech PRV a IROP dne 28. dubna 2022

Dne 28. dubna 2022 naše MAS uspořádala „Vzdělávací seminář k projektům PRV a IROP spojený s cykloexkursí po projektech realizace“. Navštívili jsme několik projektů podpořených MAS Strážnicko, např. Penzion u Levandule, novou vinařskou technologii a moderní vybavení u několika vinařů, počítačovou učebnu, výstavbu cyklostezky, ale také jsme si prohlédli  výsadby zeleně, realizované v rámci

10. výzva PRV

Vyhlašujeme 10. výzvu PRV dne 4. 4. 2022 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Termín vyhlášení výzvy: 4.4.2022 Termín příjmu žádostí: od 4.4.2022 do 15.7.2022 Termín registrace na RO SZIF: 24.8.2022 Vyhlášení výzva č. 10 PRV Dodatek k souhlasu s vyhlášením Výzvy č. 10 MAS Strážnicko