4. výzva PRV / Program rozvoje venkova

MAS Strážnicko, z.s. – 4. výzva PRV   Termín vyhlášení výzvy: 25. 5. 2018 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 6. 2018 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 26. 6. 2018, 17:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č. 4 PRV Pozvánka Školení žadatelů MAS 6.6.2018 – PRV FICHE 2 Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na