Připravujeme nové výzvy OPŽP

MAS Strážnicko aktuálně připravuje vyhlášení nových výzev OPŽP Avízo výzvy č.2 OPžP – realizace ÚSES, protierozní opatření Avízo výzvy č.3 OPžP – zlepšování kvality prostředí v sídlech Avízo výzvy č.4 OPžP – výsadby dřevin   Pozvánka Seminář žadatelů OPŽP 8.11.2018 Pravidla pro žadatele a příjemce – platná od 27. 9. 2018