Výzva č. 1 IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje výzvu č. 1 IROP – VZDĚLÁVÁNÍ na předkládání projektových záměrů: Termín vyhlášení: 18.03.2024 ve 12:00 Termín příjmu projektových záměrů na MAS: 18.03.2024 od 12:00 Termín ukončení příjmu projektových záměrů na MAS: 03.05.2025 ve 12:00 1. výzva IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – text výzvy Přílohy výzvy: Formulář projektového záměru Kritéria formálního hodnocení