1. výzva SZP

Vyhlašujeme 1. výzvu SZP  k předkládání žádostí o dotaci v rámci intervence 52.77. SP SZP 21-27. Termín vyhlášení výzvy: 21.06.2024 Termín příjmu žádostí na MAS: od 21.06.2024 do 25.07.2024 Termín registrace žádostí na RO ZIF: 05.09.2024 Text Výzvy  Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp.

Vzpomínáme…

S lítostí oznamujeme, že nás opustil dlouholetý člen MAS pan vinař Miroslav Svoboda. Zasáhla nás zpráva, že dne 11. června náhle zemřel ve svém milovaném sklepě v Petrově. Vinohrad a víno byly jeho životním posláním, o kterém uměl bohatě hovořit a rád se také podělil se svým jedinečným vínem mnoha odrůd při řadě exkursí z Čech, Slovenska

Výzva č. 1 IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje výzvu č. 1 IROP – VZDĚLÁVÁNÍ na předkládání projektových záměrů: Termín vyhlášení: 18.03.2024 ve 12:00 Termín příjmu projektových záměrů na MAS: 18.03.2024 od 12:00 Termín ukončení příjmu projektových záměrů na MAS: 03.05.2025 ve 12:00 1. výzva IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – text výzvy Přílohy výzvy: Formulář projektového záměru Kritéria formálního hodnocení

2023 – PRV JMK – Podpora aktivit MAS Strážnicko

V rámci projektu „Podpora aktivit MAS Strážnicko“ –  místní akční skupina Strážnicko realizovala během roku 2023 řadu setkání s výrobci, jejich propagaci v návštěvnických místech, trzích ve Strážnici a okolí. Dále propagovala výrobce v území i mimo území, organizovala exkurse s výrobci za výrobci u nás v MAS i do spolupracující MAS na Slovensku (reg.