2023 – PRV JMK – Podpora aktivit MAS Strážnicko

V rámci projektu „Podpora aktivit MAS Strážnicko“ –  místní akční skupina Strážnicko realizovala během roku 2023 řadu setkání s výrobci, jejich propagaci v návštěvnických místech, trzích ve Strážnici a okolí.

Dále propagovala výrobce v území i mimo území, organizovala exkurse s výrobci za výrobci u nás v MAS i do spolupracující MAS na Slovensku (reg. produkty a jejich marketing).

Proběhla školení k posilování spolupráce ve vazbě na projekty realizace a spolupráce PRV, projekty propagace a spolupráce Regiony sobě a podpořila i letos aktivity v rámci TAS nositeli regionální značky Slovácko. Celkem bylo jednáno s 18 výrobci a 11 obcemi, byla pořízena fotodokumentace výrobků a výrobců a aktivit pro prezentace na www, včetně zajištění kvalitního zázemí propagace v 7 informačních místech ve Strážnici, Sudoměřicích, Petrově, Tvarožné Lhotě, Kozojídkách a Vnorovech,  a byly pořízeny též mobilní vitríny na prezentaci regionálních výrobků ze Strážnicka.

Publicita projektu smlouva č. JMK082798/23/ORR I DT2