5. výzva PRV

MAS Strážnicko, z.s. – 5. výzva PRV  – ukončena Termín vyhlášení výzvy: 11. 7. 2019 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 7. 2019 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 12. 8. 2019, 17:00 hodin Důležité dokumenty: 5. výzva PRV FICHE 3 Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka SCLLD 2014 – 2020 MAS Strážnicko Př.1 Soulad