5. výzva OPŽP – Protierozní opatření

MAS Strážnicko, z.s. – 5. výzva OPŽP – Protierozní opatření – UKONČENA Termín vyhlášení výzvy: 6. 12. 2019 14:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 12. 2019 14:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020 17:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č.5 OPŽP 4.3  – Protierozní opatření Kritéria pro hodnocení 5.

6. výzva OPŽP – Realizace sídelní zeleně

MAS Strážnicko, z.s. – 6. výzva OPŽP – REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ – UKONČENA Termín vyhlášení výzvy: 6. 12. 2019 14:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 12. 2019 14:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020 17:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č. 6 – OPŽP – Realizace sídelní zeleně Kritéria pro

7. výzva OPŽP – Výsadby dřevin

MAS Strážnicko, z.s. – 7. výzva OPŽP – VÝSADBY DŘEVIN – UKONČENA Termín vyhlášení výzvy: 3. 12. 2019 17:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 12. 2019 17:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2020 17:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č.7 OPŽP 4.3 Výsadby dřevin Kritéria pro hodnocení projektů  7.

MAP II ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice

  Statut Řídícího výboru MAP II Seminář „Zdravé stravování“ – MUDr. Kateřina Cajthamlová Seminář “ Zdravé stravování“ – PharmDr. Margit Slimáková Seminář „Dílčí problémy začleňování dětí a žáků s poruchami autistického spektra do kolektivu“ Seminář „Financování škol“ Seminář „Školní zahrady“    

Jednej lokálně – mysli globálně!

Zajímáte se o lokální produkci potravin, regionální produkty i gastronomii? Přijďte se zapojit do diskuse o udržitelnosti místní produkce ovoce i vína dne 17. 10. 2019 ve Tvarožné Lhotě. Pozvánka „Make local – think global!“ Slow Food Farm day 2019 Tvarožná Lhota Garantem akce je mezinárodní hnutí Slow food a jeho presidium v ČR – South Moravian

Vyhlašujeme nové výzvy IROP

V MAS Strážnicko jsme aktuálně otevřeli 2 nové výzvy v IROP, a to: výzva č. 3 – Sociální podnikání výzva č. 4 – Sociální bydlení Bližší informace k výzvám a podmínky pro předložení žádostí o podporu naleznete na uvedených odkazech. Příjem žádostí bude probíhat do 20. 10. 2019

4. výzva IROP – Sociální bydlení – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 4. výzvu IROP – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Termín vyhlášení výzvy: 18. 9. 2019 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 9. 2019, 8:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 20.10. 2019, 20:00 hodin Text výzvy MAS_Strážnicko – výzva č. 4 IROP Přílohy výzvy Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí a

3. výzva IROP – Sociální podnikání – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 3. výzvu IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Termín vyhlášení výzvy: 18. 9. 2019 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 9. 2019, 8:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 10. 2019, 20.00 hodin   Text výzvy č. 3  IROP – MAS_Strážnicko Přílohy výzvy: Příloha č. 1: Kritéria formálních náležitostí