7. výzva PRV – ukončena

7. výzva PRV 10. 8. – 21. 9. 2020 Fiche 5 – Veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko Pravidla pro žadatele – PRV Práce s průřezovými přílohami Informace pro žadatele o přístup na Portál farmáře Postup pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál farmáře Příloha č. 1 – Soulad se strategií