MAP II ORP Veselí nad Moravou – Ostrožsko – Kunovice

  Statut Řídícího výboru MAP II Seminář „Zdravé stravování“ – MUDr. Kateřina Cajthamlová Seminář “ Zdravé stravování“ – PharmDr. Margit Slimáková Seminář „Dílčí problémy začleňování dětí a žáků s poruchami autistického spektra do kolektivu“ Seminář „Financování škol“ Seminář „Školní zahrady“