1. výzva SZP

Vyhlašujeme 1. výzvu SZP  k předkládání žádostí o dotaci v rámci intervence 52.77. SP SZP 21-27.

Termín vyhlášení výzvy: 21.06.2024

Termín příjmu žádostí na MAS: od 21.06.2024 do 25.07.2024

Termín registrace žádostí na RO ZIF: 05.09.2024

 Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí a středa 8-12:30 nebo dle telefonické domluvy v kanceláři MAS Strážnicko, z.s., nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice.

Žadatele prosíme, aby před podáním Žádosti na MAS svůj projekt konzultovali s kanceláří MAS, především oprávněnost bodovacích kritérií a rozsah povinných příloh.

Specifikace Fiche definuje výši způsobilých výdajů a preferenční kritéria

PŘÍLOHY:

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PŘIDANÁ HODNOTA PROJEKTU