Obnova aleje Strážnice-Radějov – 100 ks stromů

Obnova ovocné aleje do Radějova.

Je důležité nejen sadit, ale i zalévat a udržovat výsadby po dobu nejméně pěti let. To si na MAS Strážnicko plně uvědomujeme a již třetím rokem obnovujeme výsadby na pozemcích jihomoravského kraje podél místních silnic na Strážnicku, kde na to silničáři nestačí.

Letošní podzim to byla silnice do Radějova, kde se obnovila alej dlouhá přes jeden km o 100 stromech. Mnohé z nich byly poničené zvěří, především daňky a srnčím, kterých je v okolí neskutečné množství a některé stromy byly poničeny při sečení trávy těžkou technikou mezi stromy. Nově bylo vysazeno „jen 21 stromů“, ale u většiny ostatních byla opravena či zcela nahrazena zničená ochrana proti zvěři a proveden výchovný řez stromů, protože se jedná především o třešně, ořešáky a oskeruše!

Díky moc všem brigádníkům, kteří se zúčastnili dosadby nových stromů !

Projekt je spolufinancován:

Publicita projektu: Smlouva č. JMK082550/23/ORR