10. výzva PRV

Vyhlašujeme 10. výzvu PRV dne 4. 4. 2022 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Termín vyhlášení výzvy: 4.4.2022 Termín příjmu žádostí: od 4.4.2022 do 15.7.2022 Termín registrace na RO SZIF: 24.8.2022 Vyhlášení výzva č. 10 PRV Dodatek k souhlasu s vyhlášením Výzvy č. 10 MAS Strážnicko

9. výzva PRV

Vyhlašujeme 9.výzvu PRV dne 15. 12. 2021 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Termín zahájení příjmu žádostí: 15.12.2021 Termín ukončení příjmu žádostí: 01.03.2022 Úplné znění 9. výzva PRV 9. výzva PRV – Dodatek k souhlasu s vyhlášením výzvy – příjem žádostí od 15.12.2021 – 01.03.2022

Vyrobené s klidem, přímo k lidem – projekt spolupráce PRV

Víno, čaje, med, uzené maso, ale i textilní výrobky. Co vše může mít punc „regionální značky“? Ke stávajícím regionálním značkám Moravského krasu a Znojemska se v Jihomoravském kraji nedávno přidaly dvě nové – pro Brněnsko a Slovácko. Vznikly v rámci projektu „Vyrobené s klidem, přímo k lidem“, na kterém se podílely tři místní akční skupiny

Informace o akci Setkání MAS Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje ve Strážnici 30.09.2021 – 01.10.2021

Aneb LEADER VČERA, DNES A ZÍTRA Ve dnech 30. září 2021 a 1. říjen 2021 proběhlo ve Strážnici Setkání Místních akčních skupin Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje. Díky podpoře Celostátní sítě pro venkov MZE . MAS Strážnicko ve spolupráci s MAS Kyjovské Slovácko zorganizovali zajištění akce a odborný program byl v gesci KS MAS Olomouckého kraje.

8. výzva PRV – ukončena

8. výzva PRV 19. 4. – 30. 5. 2021 FICHE_2_Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku Fiche 3 – Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka Fiche 5 – Veřejná prostranství, školy, spolková zařízení a expozice pro Strážnicko Pravidla pro žadatele – PRV Práce s průřezovými přílohami Informace pro žadatele o přístup na Portál farmáře Postup pro