Operační programy - IROP,..

  MAS Strážnicko,..

  Zápisy z jednání MAS Strá..

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššíh..

  Generální shromáždění MAS..

zápis z jednání GS MAS dne 14.1.2016 ..

  Strategie CLLD MAS Strážn..

  Strategie komunitně vedeného mís..

  Výroční zpráva 2014

Na jednání Generálního shromáždění MAS Strážni..

  Generální shromáždění MAS..

Drobné připomínky do Stanov MAS Strážnicko,..

  Zápisy z jednání Rady MAS..

Rada MAS Strážnicko na svých jednáním projedná..

  Změna názvu - stanovy MAS..

  Vážení, dovolujeme si Vám oznámit..

  Výroční zpráva 2013,stano..

Dne 4. srpna 2014 se uskutečnilo jednání Gener..

  Zápisy Rady a GS MAS Strá..

Rada MAS Strážnicko na zasedáních projednávala..

 
Leader
 
  MAP - Místní akční plán vzdělávání ORP Veselí n. Mor.

  MAS Strážnicko, z.s. je partnerem při zpracování Místního akčního plánu vzdělávání ORP Veselí nad Moravou...  

  Operační programy - IROP, PRV, ŽP

  MAS Strážnicko, z.s. bude v novém programovém období čerpat finanční prostředky z operačních programů IROP,..  

  Oznámení o výběrovém řízení ZRUŠENO!

                         ..  

  Zápisy z jednání MAS Strážnicko - GS MAS,Rady MAS, KV 2016

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššího orgánu MAS Generálního shromáždění MAS Strážnicko s volbou do statutárních orgánů Rady MAS a do Kontrolního výboru MAS - zápis z jednání GS MAS dne 14.1.2016  ..  

  Generální shromáždění MAS a pracovní seminář k SCLLD

zápis z jednání GS MAS dne 14.1.2016  zde     MAS Strážnicko  ..  

  Terénní průzkum třídění odpadů Strážnicka, ORP Veselí n.M.

Projekt: Terénní průzkum třídění odpadů Strážnicka , ORP Veselí nad Moravou - článek podrobněji zde Cíl:..  

  Plnění indikátorů SPL k 31.10.2015

MAS Strážnicko - plnění monitorovacích indikátorů Strategického plánu za uplynulé období 2007-2013 Přehled čerpání dotací programu rozvoje venkova metodou LEADER v  opatření ..  

  Standardizace MAS Strážnicko

Standardizace MAS Ministerstvo zemědělství, jako rezost mající nejvíce zkušenností s implementací ..  

  Strategie CLLD MAS Strážnicko na období 2014 - 2020

  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strážnicko (SCLLD) na období 2014 - 2020 Komunitně vedený místní rozvoj  se zaměřuje na konkrétní regionální oblasti,..  

  Výroční zpráva 2014

Na jednání Generálního shromáždění MAS Strážnicko z.s. 11. srpna 2015 v Hroznové Lhotě bylo schváleno hospodaření MAS a výroční zpráva za rok 2014 ...  

 
 
 
  Zápis od 1 do 10 z celkem : 93  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz