Dotační program Společná zemědělská politika (SZP) v novém období 2023-2027 navazuje na Program rozvoje venkova (PRV).

Program je zaměřen na rozvoj venkova, podporu zemědělských a nezemědělských podnikatelů. Bude kladen důraz na přidanou hodnotu projektu a inovace. Celková alokace pro MAS Strážnicko činí 9 706 700 Kč.

S administrací Vašich Žádostí Vám rádi pomůžeme, proto není nutné si sjednávat projektové manažery.

Přehled výzev:

1.výzva SZP: 21.06.2024 – 25.07.2024