Místní akční skupina Strážnicko

Název MAS               MAS Strážnicko, z.s.
Sídlo MAS                 nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice
Kancelář MAS           nám. Svobody 501, 696 62 Strážnice (1. patro)

Právní forma                   zapsaný spolek, dle zák.č.89/2012, Obč. zák., v § 3045 NOZ s § 214 an
IČ                                    27016595
Č. účtu                            35-4626210227/0100,  KB Veselí n.Moravou
                                        IBAN: CZ33 0100 0000 3546 2621 0227, SWIFT: KOMBCZPPXXX
Datová schránka             sykym9c

Kontakty:

Předseda, statutární zástupce:            Bc. Otakar Březina
                                                             tel: 724 159 365, e-mail: starosta@kozojidky.cz

Manažer MAS, příprava projektů:        Mgr. Vít Hrdoušek
                                                             tel: 724 162 265, e-mail: hrdousek.v@straznicko.cz

Účetnictví, projekt MAP:                      Bc. Marie Chalupová
                                                             tel: 728 422 419, e-mail: chalupova.m@straznicko.cz

Administrace projektů:                         Eva Tihelková 
                                                             tel. 722 200 435, e-mail: tihelkova.e@straznicko.cz

Účetnictví, administrace projektů:        Ivana Durďáková
                                                             tel. 607 111 650, e-mail: durdakova.i@straznicko.cz

 

Konzultační hodiny:                            PO, ST, PÁ:  8.30 – 11.00; 12.30 – 14.00 hod.
                                                             (individuálně i po předchozí domluvě telefonicky, e-mailem)

 

Kde nás najdete:

mapamas

 
Pro přesnější polohu pokračujte na: GoogleMaps