Místní akční skupina Strážnicko

Název MAS               MAS Strážnicko, z.s.
Sídlo MAS                 nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice
Kancelář MAS           nám. Svobody 501, 696 62 Strážnice (1. patro)

Právní forma                   zapsaný spolek, dle zák.č.89/2012, Obč. zák., v § 3045 NOZ s § 214 an
IČ                                    27016595
Č. účtu                            35-4626210227/0100,  KB Veselí n.Moravou
                                        IBAN: CZ33 0100 0000 3546 2621 0227, SWIFT: KOMBCZPPXXX
Datová schránka             sykym9c

Kontakty:

Předseda, statutární zástupce:            Mgr. Risto Ljasovský
                                                             tel: 607 055 737, e-mail:risto.ljasovsky@straznice-mesto.cz

Manažer MAS, příprava projektů:        Mgr. Vít Hrdoušek
                                                             tel: 724 162 265, e-mail: hrdousek.v@straznicko.cz

Administrace projektů (PRV):               Bc. Veronika Bartošková
                                                             tel: 722 973 685, e-mail: bartoskova.v@straznicko.cz

Administrace projektů (IROP, OPŽP):   Mgr. Monika Bělínová, Ph.D. 
                                                             tel. 720 040 908, e-mail: belinova.m@straznicko.cz

 NZÚlight:                                             tel. 605 981 361, e-mail: masstraznicko@seznam.cz


Konzultační hodiny:                            PO, ST:  8.30 – 14.30 hod.
                                                             (jinak dle telefonické domluvy)

 

Kde nás najdete:

mapamas

 

Pro přesnější polohu pokračujte na: GoogleMaps