Operační program technická pomoc 2021-2027

Název projektu:  MAS Strážnicko – Strážnicko je i Váš kraj, 2021-2027 I.

Reg. číslo projektu:   CZ.07.02.01/00/22_003/0000163

Účel projektu:   Zajištění činnosti MAS Strážnicko, z.s.

Datum zahájení projektu:   01.08.2023

Datum ukončení projektu:   30.09.2024

Projekt na podporu činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (komunitně vedeného místního rozvoje), výdaje na zajištění administrativní kapacity MAS a další související výdaje nezbytné pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

Povinná publicita projektu