Katalog projektů CLLD IROP 2014-2020 v JmK

Katalog projektů CLLD IROP 2014-2020 v Jihomoravském kraji vznikl na základě spolupráce Místních akčních skupin Jihomoravského kraje (MAS JMK), tedy celkem 18 MAS, které si vzájemně pomáhají a spolupracují. A proč jsme tuto publikaci vytvořili? Chtěli jsme přiblížit členům MAS, obcím, aktivním osobám na území MAS, široké veřejnosti, ale i MAS navzájem jednotlivé úspěšné

12. výzva PRV

Vyhlašujeme 12. výzvu PRV dne 23. 3. 2023 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Termín vyhlášení výzvy: 23.3.2023 Termín příjmu žádostí: od 23.3.2023 do 2.6.2023 Termín registrace na RO SZIF: 26.6.2023 Vyhlášení výzva č. 12 PRV Souhlas s vyhlášením výzvy č. 12 PRV 12. výzva –

NZÚ Light

Uniká vám teplo netěsnícími okny či nezateplenými částmi domu? Máte nízký příjem a na renovaci chybí peníze? Pomůžeme vám. MAS Strážnicko, z.s. nabízí možnost bezplatné pomoci při podání žádosti do programu Nová zelená úsporám Light. Kdo může žádat? vlastník nebo spoluvlastník RD nebo trvale obývané rekreační chaty všichni členové domácnosti musí být příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3.

Návštěvnická místa na Strážnicku

Při návštěvě některých turistických cílů, vinařských sklepů nebo infocenter u nás na Strážnicku se můžete setkat s bílomodrou samolepkou na dveřích. Nejedná se ale o ohodnocení kvality a kuchařského umění od pana Polreicha, ale o označení návštěvnického místa Strážnicko. Na více než sedmi návštěvnických místech Strážnicka můžete zakoupit nebo ochutnat regionální výrobky a produkty

Pomáháme s přípravou prezentace obce Sudoměřice v celostátním kole Oranžové stuhy v soutěži Vesnice roku 2022

Obec Sudoměřice získala v soutěži Vesnice roku v Jihomoravském kraji 2022 oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Cílem ocenění Oranžová stuha je vyhledávat, zveřejňovat a ocenit  příklady dobrých výsledků partnerství obce a zemědělského subjektu (zemědělského nebo lesnického podniku) při obnově vesnice a rozvoji venkova. Obec úzce kooperuje se zemědělci, vinaři, myslivci, zahrádkáři i rybáři.

Seminář spojený s cykloexkursí po projektech PRV a IROP dne 28. dubna 2022

Dne 28. dubna 2022 naše MAS uspořádala „Vzdělávací seminář k projektům PRV a IROP spojený s cykloexkursí po projektech realizace“. Navštívili jsme několik projektů podpořených MAS Strážnicko, např. Penzion u Levandule, novou vinařskou technologii a moderní vybavení u několika vinařů, počítačovou učebnu, výstavbu cyklostezky, ale také jsme si prohlédli  výsadby zeleně, realizované v rámci