Pomáháme s přípravou prezentace obce Sudoměřice v celostátním kole Oranžové stuhy v soutěži Vesnice roku 2022

Obec Sudoměřice získala v soutěži Vesnice roku v Jihomoravském kraji 2022 oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Cílem ocenění Oranžová stuha je vyhledávat, zveřejňovat a ocenit  příklady dobrých výsledků partnerství obce a zemědělského subjektu (zemědělského nebo lesnického podniku) při obnově vesnice a rozvoji venkova.

Obec úzce kooperuje se zemědělci, vinaři, myslivci, zahrádkáři i rybáři. Partnerství je příkladné například při realizaci opatření k zadržení vody v krajině a protierozních opatřeních v rámci pozemkových uprav, biocentra, výsadby stromů, alejí a větrolamů. V rámci spolupráce s několika sdruženími, jejichž je obec členem, Sudoměřice rozvíjejí především síťové projekty v péči o krajinu, podporu volnočasových aktivit jako jsou cyklostezky a cyklopointy s obnovitelnými zdroji energie.

MAS Strážnicko, z.s. s obcí dlouhodobě spolupracuje, provádí animace v území a pomáhá podporovat zemědělské a podnikatelské projekty v rámci Programu obnovy venkova, a také opatření zaměřující se na ochranu krajiny a dopady změny klimatu, v neposlední řadě pak obnovu chátrajícího zemědělského objektu v rámci projektu „Revitalizace ploch U Býkárny“, spolufinancovaných z Evropských fondů.

Ve dnech 5.-9. září 2022 proběhne hodnocení celostátního kola Oranžové stuhy ČR roku 2022.

A protože se národní kolo nezadržitelně blíží, i my pomáháme s přípravnými pracemi na prezentaci obce …

Držte všichni Sudoměřicím palce!!!