NZÚ Light

Uniká vám teplo netěsnícími okny či nezateplenými částmi domu? Máte nízký příjem a na renovaci chybí peníze? Pomůžeme vám.

MAS Strážnicko, z.s. nabízí možnost bezplatné pomoci při podání žádosti do programu Nová zelená úsporám Light.

Kdo může žádat?

 • vlastník nebo spoluvlastník RD nebo trvale obývané rekreační chaty
 • všichni členové domácnosti musí být příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně
 • nebo musí vaše domácnost pobírat v období mezi 12.9. 2022 a podání žádosti o dotaci příspěvek na bydlení.

Na co je možné žádat?

 • je možné žádat na zateplení fasády, střechy, stropu, podlah nebo výměnu oken a vchodových dveří, obrázek ukazuje maximální částky dotace:
 • na realizaci Vámi vybraných úsporných opatření máte jeden rok od podání žádosti. V rámci dotačního programu je možné realizovat 6 opatření, která lze kombinovat do maximální výše dotace 150 000 Kč
 • současně musí být dodrženy minimální technické požadavky u konkrétních opatření, aby mohla být dotace uznána. Bližší specifikace technických požadavků je v Pokynech pro žadatele.

Kdy můžu žádat?

 • příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Je možné si zažádat též zpětně, a to na realizace uskutečněné již od 12. 9. 2022.
 • žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě schválení žádosti obdržíte zálohu ve výši až 100 % na provedení zvolených aktivit, maximálně však ve výši 150 tis. Kč. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok.

Kolik můžu žádat?

 • Maximální částka dotace na jeden rodinný dům je 150 000 kč.

Co budu potřebovat?

 • potvrzení o pobírání důchodu nebo příspěvku na bydlení – výměr co máte, či na OSSZ
 • bankovní účet – doklad o vlastnictví, máte doma nebo vystaví vaše banka
 • elektronickou identitu – lze zřídit na Czechpointu na obci nebo na poště apod.
 • fotografie míst, která budete chtít změnit –okna, dveře, střechu apod. – pořídíme pro Vás
 • odborný posudekvypracujeme s Vámi

              

Kam se obrátit?   

Kancelář MAS Strážnicko:

Mgr. Monika Bělínová, Ph.D.

Kontaktní email: masstraznicko@seznam.cz;  tel. +420 605 981 361

            

Pokud si nejste jisti, zda a jakou formou provést změny vedoucí k energetickým úsporám, můžete se také obrátit na jakékoliv středisko EKIS. Často kladené otázky nebo podrobné informace se dozvíte na www stránkách NZÚ Light.

Další odkazy: