Katalog projektů CLLD IROP 2014-2020 v JmK

Katalog projektů CLLD IROP 2014-2020 v Jihomoravském kraji vznikl na
základě spolupráce Místních akčních skupin Jihomoravského kraje (MAS
JMK), tedy celkem 18 MAS, které si vzájemně pomáhají a spolupracují.
A proč jsme tuto publikaci vytvořili?
Chtěli jsme přiblížit členům MAS, obcím, aktivním osobám na území MAS,
široké veřejnosti, ale i MAS navzájem jednotlivé úspěšné a pěkné projekty,
které vzešly z výzev jednotlivých MAS JMK v rámci programového rámce
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) za období 2014-
2020.
Publikace přibližuje čtenářům, co je vlastně IROP, kdo jsou jednotlivé MAS
v rámci JMK, jaké všechny aktivity a jakou částkou tyto MAS v období 2014-
2020 podporovaly své území.

Za každou MAS byly vybrány úspěšné projekty, které jsou již zrealizované. A to vše s přehlednými mapami, infografikami, kontakty na MAS i zábavnými fakty.

Online listovací verzi najdete zde: