Výzva č. 1 IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje výzvu č. 1 IROP – VZDĚLÁVÁNÍ na předkládání projektových záměrů: Termín vyhlášení: 18.03.2024 ve 12:00 Termín příjmu projektových záměrů na MAS: 18.03.2024 od 12:00 Termín ukončení příjmu projektových záměrů na MAS: 03.05.2025 ve 12:00 1. výzva IROP – VZDĚLÁVÁNÍ – text výzvy Přílohy výzvy: Formulář projektového záměru Kritéria formálního hodnocení

2023 – PRV JMK – Podpora aktivit MAS Strážnicko

V rámci projektu „Podpora aktivit MAS Strážnicko“ –  místní akční skupina Strážnicko realizovala během roku 2023 řadu setkání s výrobci, jejich propagaci v návštěvnických místech, trzích ve Strážnici a okolí. Dále propagovala výrobce v území i mimo území, organizovala exkurse s výrobci za výrobci u nás v MAS i do spolupracující MAS na Slovensku (reg.

13. výzva PRV

Vyhlašujeme 13. výzvu PRV dne 18. 12. 2023 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Termín vyhlášení výzvy: 18.12.2023 Termín příjmu žádostí: od 18.12.2023 do 09.02.2024 Termín registrace na RO SZIF: 1.3.2024 Vyhlášení výzva č. 13 PRV Souhlas s vyhlášením výzvy č. 13 PRV Seznam vyhlášených Fichí

Obnova aleje Strážnice-Radějov – 100 ks stromů

Obnova ovocné aleje do Radějova. Je důležité nejen sadit, ale i zalévat a udržovat výsadby po dobu nejméně pěti let. To si na MAS Strážnicko plně uvědomujeme a již třetím rokem obnovujeme výsadby na pozemcích jihomoravského kraje podél místních silnic na Strážnicku, kde na to silničáři nestačí. Letošní podzim to byla silnice do Radějova,

Partnerství ČR a SR MAS.

Konečně zase společně – upevňování partnerství MAS, společné vzdělávání a přenos příkladů dobré praxe v oblasti animačních činností MAS. Partneři: Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje, pobočný spolek Národná sieť Miestnych Akčních Skupin Slovenskej Republiky Harmonogram: 4/2022 – 1/2023 Popis projektu: Upevňování partnerství mezi MAS obou krajin, společné vzdělávání a přenos příkladů dobré praxe zaměřených na zapojování

Střípky z Oskorušobraní

V sobotu 23. září se na Salaši-Travičná konal již 19. ročník Oskorušobraní. Návštěvníci mohli ochutnat výrobky z oskeruší, zakoupit sazeničky, prohlédnout si místní areál a expozici lokálních výrobců, poslechnout si skvělou muziku a nejen to… … V odpoledních hodinách navštívily areál i ovečky spolu s chasou ze Žerotína. Folklórní soubor Žerotín se vydal na

Katalog projektů CLLD IROP 2014-2020 v JmK

Katalog projektů CLLD IROP 2014-2020 v Jihomoravském kraji vznikl na základě spolupráce Místních akčních skupin Jihomoravského kraje (MAS JMK), tedy celkem 18 MAS, které si vzájemně pomáhají a spolupracují. A proč jsme tuto publikaci vytvořili? Chtěli jsme přiblížit členům MAS, obcím, aktivním osobám na území MAS, široké veřejnosti, ale i MAS navzájem jednotlivé úspěšné