Strážnicko sobě

Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region. POZNEJTE LÉPE SVŮJ REGION a sdílejte s námi výzvu STRÁŽNICKO SOBĚ! Pátrejte a objevujte, co všechno se u nás v regionu vyrábí, nabízí a koná. Zajeďte si do okolních obcí, prozkoumejte internet. Pestrost nabídky vás

6. výzva IROP – Cyklodoprava II – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 6. výzvu IROP – CYKLODOPRAVA II  Termín vyhlášení výzvy: 3. 4. 2020 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 4. 2020 12:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 5. 2020 18:00 hodin  Text výzvy: MAS Strážnicko – výzva č. 6 IROP Cyklodoprava II Přílohy výzvy: Příloha č. 1

6. výzva PRV – ukončena

Výzva č.6 PRV 17.2.-18.3.2020 FICHE_1_Udržitelné hospodaření v krajině FICHE_2_Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku FICHE_3_Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka Pravidla pro žadatele a příjemce PRV Informace pro žadatele o přístup na Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) Příloha 1 Soulad se SCLLD

5. výzva OPŽP – Protierozní opatření

MAS Strážnicko, z.s. – 5. výzva OPŽP – Protierozní opatření – UKONČENA Termín vyhlášení výzvy: 6. 12. 2019 14:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 12. 2019 14:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020 17:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č.5 OPŽP 4.3  – Protierozní opatření Kritéria pro hodnocení 5.

6. výzva OPŽP – Realizace sídelní zeleně

MAS Strážnicko, z.s. – 6. výzva OPŽP – REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ – UKONČENA Termín vyhlášení výzvy: 6. 12. 2019 14:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 12. 2019 14:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020 17:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č. 6 – OPŽP – Realizace sídelní zeleně Kritéria pro

7. výzva OPŽP – Výsadby dřevin

MAS Strážnicko, z.s. – 7. výzva OPŽP – VÝSADBY DŘEVIN – UKONČENA Termín vyhlášení výzvy: 3. 12. 2019 17:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 12. 2019 17:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2020 17:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č.7 OPŽP 4.3 Výsadby dřevin Kritéria pro hodnocení projektů  7.