6. výzva PRV – ukončena

Výzva č.6 PRV 17.2.-18.3.2020 FICHE_1_Udržitelné hospodaření v krajině FICHE_2_Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku FICHE_3_Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka Pravidla pro žadatele a příjemce PRV Informace pro žadatele o přístup na Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) Příloha 1 Soulad se SCLLD