9. výzva PRV

Vyhlašujeme 9.výzvu PRV dne 15. 12. 2021 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Termín zahájení příjmu žádostí: 15.12.2021 Termín ukončení příjmu žádostí: 01.03.2022 Úplné znění 9. výzva PRV 9. výzva PRV – Dodatek k souhlasu s vyhlášením výzvy – příjem žádostí od 15.12.2021 – 01.03.2022