2023 – PRV JMK – Podpora aktivit MAS Strážnicko

V rámci projektu „Podpora aktivit MAS Strážnicko“ –  místní akční skupina Strážnicko realizovala během roku 2023 řadu setkání s výrobci, jejich propagaci v návštěvnických místech, trzích ve Strážnici a okolí. Dále propagovala výrobce v území i mimo území, organizovala exkurse s výrobci za výrobci u nás v MAS i do spolupracující MAS na Slovensku (reg.