1. výzva SZP

Vyhlašujeme 1. výzvu SZP  k předkládání žádostí o dotaci v rámci intervence 52.77. SP SZP 21-27. Termín vyhlášení výzvy: 21.06.2024 Termín příjmu žádostí na MAS: od 21.06.2024 do 25.07.2024 Termín registrace žádostí na RO ZIF: 05.09.2024 Text Výzvy  Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp.

Vzpomínáme…

S lítostí oznamujeme, že nás opustil dlouholetý člen MAS pan vinař Miroslav Svoboda. Zasáhla nás zpráva, že dne 11. června náhle zemřel ve svém milovaném sklepě v Petrově. Vinohrad a víno byly jeho životním posláním, o kterém uměl bohatě hovořit a rád se také podělil se svým jedinečným vínem mnoha odrůd při řadě exkursí z Čech, Slovenska