5. výzva PRV

MAS Strážnicko, z.s. – 5. výzva PRV  – ukončena Termín vyhlášení výzvy: 11. 7. 2019 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 7. 2019 Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 12. 8. 2019, 17:00 hodin Důležité dokumenty: 5. výzva PRV FICHE 3 Podnikatelé pro rozvoj Strážnicka SCLLD 2014 – 2020 MAS Strážnicko Př.1 Soulad

Malý LEADER pro Strážnicko

„Malý LEADER“ pro Strážnicko je aktivitou Místní akční skupiny Strážnicko (MAS) a jeho cílem je podpořit rozvoj a zlepšení kvality života v naší venkovské oblasti. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat nové MALÉ, ale ZAJÍMAVÉ akce, které jsou prospěšné lidem na Strážnicku a přispívají např. k ochraně kulturního a přírodního dědictví, spolupráci místních komunit, šetrnému využití

Dotační tituly Jihomoravského kraje 2019

Vážení členové a příznivci MAS, na níže uvedených odkazech naleznete informace k aktuálním dotačním titulům Jihomoravského kraje pro rok 2019. Dotační oblasti pro obce: životní prostředí, rozvoj venkova, cestovní ruch, územní plánování, regionální rozvoj, prevence a požární ochrana, zdravá municipalita, sociální a rodinná politika, vinařství a vinohradnictví. Dotační oblasti pro NNO a právnické osoby:

Seminář Agrolesnictví

Ve spolupráci s Českým spolkem pro agrolesnictví uspořádala dne 17. 12. 2018 MAS Strážnicko seminář pro potenciální žadatele o podporu v programu OPŽP na téma „Agrolesnictví – šance pro krajinu?“ Děkujeme přednášejícím za informování zejména vlastníků půdy o alternativních způsobech obhospodařování zemědělské půdy, které agrolesnictví nabízí. Tento způsob zajišťuje zlepšený stav půd s vyššími

2. výzva IROP – Vzdělávání – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 2. výzvu IROP – VZDĚLÁVÁNÍ Prodloužen termín příjmu žádostí o podporu Termín vyhlášení výzvy: 19. 12. 2018 Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 12. 2018 12:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 5. 2019 16:00 hodin Text výzvy: MAS Strážnicko výzva č. 2 – modifikovaná Přílohy výzvy: Příloha

4. výzva OPŽP – Výsadby dřevin – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. – 4. výzva OPŽP – VÝSADBY DŘEVIN – UKONČENA Prodloužen termín příjmu žádostí o podporu Termín vyhlášení výzvy: 3. 12. 2018 16:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 12. 2018 16:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 7. 2019 20:00 hodin Důležité dokumenty: Vyzva_č.4_OPŽP_4.3 výsadby Modifikovaná 3

3. výzva OPŽP – Realizace sídelní zeleně – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. – 3. výzva OPŽP – REALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ – UKONČENA Prodloužen termín příjmu žádostí o podporu Termín vyhlášení výzvy: 3. 12. 2018 16:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 12. 2018 16:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 7.  2019 20:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č.3_OPŽP_4.4 Modifikovaná

2. výzva OPŽP – Realizace ÚSES, protierozní opatření – ukončena

MAS Strážnicko, z.s. – 2. výzva OPŽP: ÚSES, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ – UKONČENA Prodloužen termín příjmu žádostí o podporu Termín vyhlášení výzvy: 3. 12. 2018 16:00 hodin Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 12. 2018 16:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 7. 2019 20:00 hodin Důležité dokumenty: Výzva č.2_OPŽP_4.3 Modifikovaná Pravidla