Dotační tituly Jihomoravského kraje 2019

Vážení členové a příznivci MAS, na níže uvedených odkazech naleznete informace k aktuálním dotačním titulům Jihomoravského kraje pro rok 2019. Dotační oblasti pro obce: životní prostředí, rozvoj venkova, cestovní ruch, územní plánování, regionální rozvoj, prevence a požární ochrana, zdravá municipalita, sociální a rodinná politika, vinařství a vinohradnictví. Dotační oblasti pro NNO a právnické osoby: