Dotační tituly Jihomoravského kraje 2019

Vážení členové a příznivci MAS,

na níže uvedených odkazech naleznete informace k aktuálním dotačním titulům Jihomoravského kraje pro rok 2019.

Dotační oblasti pro obce: životní prostředí, rozvoj venkova, cestovní ruch, územní plánování, regionální rozvoj, prevence a požární ochrana, zdravá municipalita, sociální a rodinná politika, vinařství a vinohradnictví.

Dotační oblasti pro NNO a právnické osoby: cestovní ruch, kultura a památková péče, sociální a rodinná politika, tělovýchova, sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže, zdravotnictví, národnostní menšiny, včelařství, protidrogová prevence.

Dotační katalog Jihomoravského kraje 2019

Dotační možnosti JmK 2019 pro obce – prezentace