13. výzva PRV

Vyhlašujeme 13. výzvu PRV dne 18. 12. 2023 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Termín vyhlášení výzvy: 18.12.2023 Termín příjmu žádostí: od 18.12.2023 do 09.02.2024 Termín registrace na RO SZIF: 1.3.2024 Vyhlášení výzva č. 13 PRV Souhlas s vyhlášením výzvy č. 13 PRV Seznam vyhlášených Fichí

Obnova aleje Strážnice-Radějov – 100 ks stromů

Obnova ovocné aleje do Radějova. Je důležité nejen sadit, ale i zalévat a udržovat výsadby po dobu nejméně pěti let. To si na MAS Strážnicko plně uvědomujeme a již třetím rokem obnovujeme výsadby na pozemcích jihomoravského kraje podél místních silnic na Strážnicku, kde na to silničáři nestačí. Letošní podzim to byla silnice do Radějova,