Malý LEADER pro Strážnicko

„Malý LEADER“ pro Strážnicko je aktivitou Místní akční skupiny Strážnicko (MAS) a jeho cílem je podpořit rozvoj a zlepšení kvality života v naší venkovské oblasti. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat nové MALÉ, ale ZAJÍMAVÉ akce, které jsou prospěšné lidem na Strážnicku a přispívají např. k ochraně kulturního a přírodního dědictví, spolupráci místních komunit, šetrnému využití