Malý LEADER pro Strážnicko

„Malý LEADER“ pro Strážnicko je aktivitou Místní akční skupiny Strážnicko (MAS) a jeho cílem je podpořit rozvoj a zlepšení kvality života v naší venkovské oblasti. Hlavním účelem programu je pomoci realizovat nové MALÉ, ale ZAJÍMAVÉ akce, které jsou prospěšné lidem na Strážnicku a přispívají např. k ochraně kulturního a přírodního dědictví, spolupráci místních komunit, šetrnému využití místních zdrojů nebo podpoře regionálních produktů. Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež, kteří musí být v akci nějak zapojeni.

 O podporu mohou žádat sdružení a spolky (i bez IČ) v obcích: Hroznová Lhota, Kněždub,  Kozojídky, Petrov, Radějov, Strážnice, Sudoměřice, Tasov, Tvarožná Lhota, Vnorovy, Žeraviny.

Co v „Malém LEADERu“ podpoříme:

  • spolkovou inovativní činnost v území, akce, které nebyly dříve realizovány, např. nová akce pro děti, mládež a rodiny – vždy s účastí veřejnosti, např. úprava nového místa pro setkávání, dovednostní soutěž, nové aktivity a s tím spojené drobné vybavení apod.

Co pro podporu musíte udělat Vy:

  • Zpracovat žádost (předepsaný rozsah 1 list A4) – popis činnosti (akce), cílová skupina, stručný rozpočet
  • Neuznatelné  výdaje jsou osobní náklady, cestovní náklady, dary, pohoštění atp.
  • Doložit požadovanou přílohu – písemný souhlas obce, na jejímž území bude aktivita realizována
  • Po realizaci doložit a vyúčtovat uznatelné výdaje: materiál a externí služby přímo spojené s aktivitou, doložené fakturou nebo paragonem s datem od 1.2 do 30.11.2019

Výše a přidělení příspěvku MAS:

  • Maximální podíl spolufinancování ze strany MAS je 70 % uznatelných výdajů na akci
  • Maximální výše spolufinancování je do 5 000 Kč vč. DPH na jeden projekt – aktivitu
  • Příspěvek bude přidělen po předložení všech uhrazených dokladů na akci (faktury, paragony) z nichž 70% proplatíme a tyto doklady převezmeme do účetnictví MAS a nebo vystavení faktury ve výši 70% z předložených dokladů na MAS Strážnicko

Do kdy je možné žádat o příspěvek:

  • Podání žádosti do 30.9. 2019 elektronicky nebo písemně doručit do kanceláře MAS, poté zasedne výběrová komise MAS a vybere projekty k podpoře podle míry dopadu aktivity v území.

 

Kontakt: MAS Strážnicko, z.s., nám. Svobody 501, Strážnice, e-mail: hrdousek.v@straznicko.cz

Povinná publicita: na akci a na propagačních materiálech a médiích uvést čitelně a viditelně logo MAS Strážnicko a Jihomoravského kraje.  Program „Malý LEADER“ je spolufinancován Jihomoravským krajem..

Projekt je spolufinancován:

Žádost – Malý LEADER 2019 – formulář ke stažení