Dotační katalog Jihomoravského kraje 2018

Dotace Jihomoravského kraje podporují zejména témata jako boj proti suchu, vinařství, vinohradnictví, zelinářství, ovocnářství, rozvoj cyklistiky, památky místního významu a také aktivity škol a mimoškolní aktivity pro mládež, tradiční akce Noc Kostelů nebo Muzejní noc. Samostatné dotační tituly jsou vypsány také pro hasiče nebo začínající podnikatele. Podrobnější informace o jednotlivých dotačních titulech jsou k