Dotační katalog Jihomoravského kraje 2018

Dotace Jihomoravského kraje podporují zejména témata jako boj proti suchu, vinařství, vinohradnictví, zelinářství, ovocnářství, rozvoj cyklistiky, památky místního významu a také aktivity škol a mimoškolní aktivity pro mládež, tradiční akce Noc Kostelů nebo Muzejní noc. Samostatné dotační tituly jsou vypsány také pro hasiče nebo začínající podnikatele.

Podrobnější informace o jednotlivých dotačních titulech jsou k dispozici na níže uvedených odkazech.

DOTAČNÍ TITULY PRO OBCE

Boj proti suchu a na udržení vody v krajině

Enviromentální vzdělávání

Podpora jednotek SDH

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy

Podpora rozvoje venkova JmK

Podpora vinařství

Sociální a rodinná politika

Vodní hospodářství

Zdravé municipality

Zpracování územních plánů 2018

DOTAČNÍ TITULY PRO SPOLKY A PRÁVNICKÉ OSOBY

Vinařství, vinohradnictví, ovocnářství, zelinářství

Dotační program pro včelaře

Podpora sportu

Podpora památek místního významu

Podpora mládeže

Podpora individuálních sportovců

Muzejní noci a noci kostelů

Materiálně technická základna mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže

Kultura a památková péče

Domácí hospicová péče

DOTAČNÍ TITULY PRO ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Dotační program Do světa

Preventivní programy pro školy a školská zařízení

DOTAČNÍ TITULY OSTATNÍ

Začínající podnikatelé

Snížení emisí