Informace o akci Setkání MAS Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje ve Strážnici 30.09.2021 – 01.10.2021

Aneb LEADER VČERA, DNES A ZÍTRA Ve dnech 30. září 2021 a 1. říjen 2021 proběhlo ve Strážnici Setkání Místních akčních skupin Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje. Díky podpoře Celostátní sítě pro venkov MZE . MAS Strážnicko ve spolupráci s MAS Kyjovské Slovácko zorganizovali zajištění akce a odborný program byl v gesci KS MAS Olomouckého kraje.

Klimatická zeleň – projekt Klimagreen

V rámci aktivit projektu Klimatická zeleň Vás zveme na další seminář „Adaptace na klimatickou změnu pomocí zelené infrastruktury“, který se uskuteční dne 8. 11. 2018 v salonku Hotelu Strážnice od 13:00 hodin. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Pozvánka – seminář Klimatická zeleň,  MAS Strážnicko      

Dotační katalog Jihomoravského kraje 2018

Dotace Jihomoravského kraje podporují zejména témata jako boj proti suchu, vinařství, vinohradnictví, zelinářství, ovocnářství, rozvoj cyklistiky, památky místního významu a také aktivity škol a mimoškolní aktivity pro mládež, tradiční akce Noc Kostelů nebo Muzejní noc. Samostatné dotační tituly jsou vypsány také pro hasiče nebo začínající podnikatele. Podrobnější informace o jednotlivých dotačních titulech jsou k